1 Corinthiers 1:22

SVOvermits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;
Steph επειδη και ιουδαιοι σημειον αιτουσιν και ελληνες σοφιαν ζητουσιν
Trans.epeidē kai ioudaioi sēmeion aitousin kai ellēnes sophian zētousin

Algemeen

Zie ook: Griekenland, Grieks denken, Hebreeuws/Joods denken, Wijsheid
Mattheus 12:38, Mattheus 16:1, Johannes 4:48

Aantekeningen

Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επειδη
-
και
Overmits
ιουδαιοι
de Joden
σημειον
een teken
αιτουσιν
begeren

-
και
en
ελληνες
de Grieken
σοφιαν
wijsheid
ζητουσιν
zoeken

-

Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!