1 Corinthiers 1:3

SVGenade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
Steph χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου
Trans.charis ymin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kyriou iēsou christou

Algemeen

Zie ook: Eredienst, Jezus Christus, Vrede
Romeinen 1:7, 2 Corinthiers 1:2, Efeziers 1:2, 1 Petrus 1:2

Aantekeningen

Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

χαρις
Genade
υμιν
zij
και
en
ειρηνη
vrede
απο
van
θεου
God
πατρος
Vader
ημων
onzen
και
en
κυριου
den Heere
ιησου
Jezus
χριστου
Christus

Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!