1 Corinthiers 2:7

SVMaar wij spreken de wijsheid Gods, [bestaande] in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;
Steph αλλα λαλουμεν σοφιαν θεου εν μυστηριω την αποκεκρυμμενην ην προωρισεν ο θεος προ των αιωνων εις δοξαν ημων
Trans.alla laloumen sophian theou en mystēriō tēn apokekrymmenēn ēn proōrisen o theos pro tōn aiōnōn eis doxan ēmōn

Algemeen

Zie ook: Wijsheid, Wijsheid (Gods)
Romeinen 16:25, 1 Corinthiers 4:1

Aantekeningen

Maar wij spreken de wijsheid Gods, [bestaande] in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
λαλουμεν
wij spreken

-
σοφιαν
de wijsheid
θεου
Gods
εν
in
μυστηριω
verborgenheid
την
-
αποκεκρυμμενην
die bedekt was

-
ην
welke
προωρισεν
te voren verordineerd heeft

-
ο
-
θεος
God
προ
eer
των
-
αιωνων
de wereld
εις
tot
δοξαν
heerlijkheid
ημων
van ons

Maar wij spreken de wijsheid Gods, [bestaande] in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!