1 Corinthiers 3:3

SVWant gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt [gij niet] naar den mens?
Steph ετι γαρ σαρκικοι εστε οπου γαρ εν υμιν ζηλος και ερις και διχοστασιαι ουχι σαρκικοι εστε και κατα ανθρωπον περιπατειτε
Trans.eti gar sarkikoi este opou gar en ymin zēlos kai eris kai dichostasiai ouchi sarkikoi este kai kata anthrōpon peripateite

Algemeen

Zie ook: Tweedracht
1 Corinthiers 1:11, Galaten 5:19, Jakobus 3:16

Aantekeningen

Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt [gij niet] naar den mens?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ετι
nog
γαρ
Want
σαρκικοι
vleselijk
εστε
gij zijt

-
οπου
dewijl
γαρ
want
εν
onder
υμιν
-
ζηλος
nijd
και
en
ερις
twist
και
is, en
διχοστασιαι
tweedracht
ουχι
niet
σαρκικοι
vleselijk
εστε
zijt gij

-
και
en
κατα
naar
ανθρωπον
den mens
περιπατειτε
wandelt

-

Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt [gij niet] naar den mens?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!