1 Corinthiers 4:12

SVEn arbeiden, werkende met onze eigen handen; wij worden gescholden, en wij zegenen; wij worden vervolgd, en wij verdragen;
Steph και κοπιωμεν εργαζομενοι ταις ιδιαις χερσιν λοιδορουμενοι ευλογουμεν διωκομενοι ανεχομεθα
Trans.kai kopiōmen ergazomenoi tais idiais chersin loidoroumenoi eulogoumen diōkomenoi anechometha

Algemeen

Zie ook: Christenvervolging, Hand (lichaamsdeel)
Mattheus 5:44, Lukas 6:28, Lukas 23:34, Handelingen 7:60, Handelingen 18:3, Handelingen 20:34, Romeinen 12:14, 1 Thessalonicensen 2:9, 2 Thessalonicensen 3:8

Aantekeningen

En arbeiden, werkende met onze eigen handen; wij worden gescholden, en wij zegenen; wij worden vervolgd, en wij verdragen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
κοπιωμεν
arbeiden

-
εργαζομενοι
werkende

-
ταις
-
ιδιαις
met onze eigen
χερσιν
handen
λοιδορουμενοι
wij worden gescholden

-
ευλογουμεν
en wij zegenen

-
διωκομενοι
wij worden vervolgd

-
ανεχομεθα
en wij verdragen

-

En arbeiden, werkende met onze eigen handen; wij worden gescholden, en wij zegenen; wij worden vervolgd, en wij verdragen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!