1 Corinthiers 5:1

SVMen hoort ganselijk, [dat er] hoererij onder u [is], en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft.
Steph ολως ακουεται εν υμιν πορνεια και τοιαυτη πορνεια ητις ουδε εν τοις εθνεσιν ονομαζεται ωστε γυναικα τινα του πατρος εχειν
Trans.olōs akouetai en ymin porneia kai toiautē porneia ētis oude en tois ethnesin onomazetai ōste gynaika tina tou patros echein

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Incest
Leviticus 18:8, Deuteronomium 27:20

Overzicht


Aantekeningen

Men hoort ganselijk, [dat er] hoererij onder u [is], en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ολως
ganselijk
ακουεται
Men hoort

-
εν
onder
υμιν
-
πορνεια
hoererij
και
en
τοιαυτη
zodanige
πορνεια
hoererij
ητις
die
ουδε
niet
εν
ook onder
τοις
-
εθνεσιν
de heidenen
ονομαζεται
genoemd wordt

-
ωστε
alzo dat
γυναικα
huisvrouw
τινα
er een
του
-
πατρος
zijns vaders
εχειν
heeft

-

Men hoort ganselijk, [dat er] hoererij onder u [is], en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!