1 Corinthiers 5:9

SVIk heb u geschreven in den brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders;
Steph εγραψα υμιν εν τη επιστολη μη συναναμιγνυσθαι πορνοις
Trans.egrapsa ymin en tē epistolē mē synanamignysthai pornois

Algemeen

Zie ook: Tranenbrief, Tucht
Deuteronomium 7:2, Mattheus 18:17, 2 Corinthiers 6:14, Efeziers 5:11, 2 Thessalonicensen 3:14

Aantekeningen

Ik heb u geschreven in den brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγραψα
geschreven

-
υμιν
Ik heb
εν
in
τη
-
επιστολη
den brief
μη
dat gij niet
συναναμιγνυσθαι
zoudt vermengen

-
πορνοις
met de hoereerders

Ik heb u geschreven in den brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!