1 Corinthiers 6:10

SVnoch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.
Steph ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ουτε μεθυσοι ου λοιδοροι ουχ αρπαγες βασιλειαν θεου ου κληρονομησουσιν
Trans.oute kleptai oute pleonektai oute methysoi ou loidoroi ouch arpages basileian theou ou klēronomēsousin

Algemeen

Zie ook: Dief, Diefstal, Stelen, Dronkenschap, Gierigheid, Homofilie, Koninkrijk Gods, Lastering
Galaten 5:19, Efeziers 5:5, Openbaring 22:15

Het gedeelte "Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen," is in de meeste grondteksten bij vers 10 genomen, SV en HSV hebben dit bij vers 9.


Aantekeningen

noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτε
noch
πλεονεκται
gierigaards
ουτε
noch
κλεπται
dieven
ουτε
noch
μεθυσοι
dronkaards
ου
geen
λοιδοροι
lasteraars
ουχ
beërven
αρπαγες
rovers
βασιλειαν
zullen het Koninkrijk
θεου
Gods
ου
geen
κληρονομησουσιν
-

-

noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!