1 Corinthiers 8:5

SVWant hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn),
Steph και γαρ ειπερ εισιν λεγομενοι θεοι ειτε εν ουρανω ειτε επι τησ γης ωσπερ εισιν θεοι πολλοι και κυριοι πολλοι
Trans.kai gar eiper eisin legomenoi theoi eite en ouranō eite epi tēs̱ gēs ōsper eisin theoi polloi kai kyrioi polloi

Algemeen

Zie ook: Afgoden

Aantekeningen

Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn),


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
er ook
γαρ
Want
ειπερ
hoewel
εισιν
zijn

-
λεγομενοι
genaamd worden

-
θεοι
die goden
ειτε
hetzij
εν
in
ουρανω
den hemel
ειτε
hetzij
επι
op
[της]
-
γης
de aarde
ωσπερ
(gelijk
εισιν
zijn

-
θεοι
goden
πολλοι
er vele
και
en
κυριοι
heren
πολλοι
vele

Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn),


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!