1 Corinthiers 9:14

SVAlzo heeft ook de Heere geordineerd dengenen, die het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven.
Steph ουτως και ο κυριος διεταξεν τοις το ευαγγελιον καταγγελλουσιν εκ του ευαγγελιου ζην
Trans.outōs kai o kyrios dietaxen tois to euangelion katangellousin ek tou euangeliou zēn

Algemeen

Zie ook: Evangelisatie, Voorganger, Dominee
Leviticus 19:13, Deuteronomium 24:14, Deuteronomium 25:4, Mattheus 10:10, Lukas 10:7, 1 Timotheus 5:18

Aantekeningen

Alzo heeft ook de Heere geordineerd dengenen, die het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτως
Alzo
και
heeft ook
ο
-
κυριος
de Heere
διεταξεν
geordineerd

-
τοις
-
το
-
ευαγγελιον
dengenen, die het Evangelie
καταγγελλουσιν
verkondigen

-
εκ
dat zij van
του
-
ευαγγελιου
het Evangelie
ζην
leven

-

Alzo heeft ook de Heere geordineerd dengenen, die het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!