1 Corinthiers 9:21

SVDegenen, die zonder de wet zijn, [ben ik geworden] als zonder de wet zijnde (Gode [nochtans] zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.
Steph τοις ανομοις ως ανομος μη ων ανομος θεω αλλ εννομος χριστω ινα κερδησω ανομους
Trans.tois anomois ōs anomos mē ōn anomos theō all ennomos christō ina kerdēsō anomous

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Galaten 2:3

Aantekeningen

Degenen, die zonder de wet zijn, [ben ik geworden] als zonder de wet zijnde (Gode [nochtans] zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοις
-
ανομοις
Degenen, die zonder de wet
ως
zijn, als
ανομος
zonder de wet
μη
zijnde niet
ων
zijnde

-
ανομος
ik degenen, die zonder de wet
θεω
(Gode
αλλ
maar
εννομος
onder de wet
χριστω
voor Christus
ινα
opdat
κερδησω
zijn, winnen zou

-
ανομους
zonder de wet

Degenen, die zonder de wet zijn, [ben ik geworden] als zonder de wet zijnde (Gode [nochtans] zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!