1 Thessalonicensen 1:1

SVPaulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, [welke is] in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
Steph παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι και κυριω ιησου χριστω χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατροσ ημων και κυριου ιησου χριστου
Trans.paulos kai silouanos kai timotheos tē ekklēsia thessalonikeōn en theō patri kai kyriō iēsou christō charis ymin kai eirēnē apo theou patros̱ ēmōn kai kyriou iēsou christou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Nieuwe Testament, Paulus (apostel), Silvanus, Thessalonica (plaats), Thessalonicensen (brieven), Timotheus, Vrede
Romeinen 1:7, Efeziers 1:2, 1 Petrus 1:2

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

 1. Aanbevelingen
  1. Groet (1:1)
  2. Lofbetuigingen aan de Gemeente:
   • Om hun geloof en dienstbetoon (1:2-4)
   • Om hun geestelijke ontvankelijkheid (1:5-6)
   • Om hun voorbeeld (1:7-8)
   • Om hun geestelijke overvloed en hoop (1:9-10)
 2. Herinnering aan de bediening van Paulus:
  1. Moedig, trouw, Godvrezend en onzelfzuchtig (2:2-5)
  2. Nederig, liefdevol en vaderlijk (2:6-12)
  3. Hij refereert naar het lijden van de Gemeente (2:13-14)
  4. Verwijzing naar Paulus verlangen de Gemeente te bezoeken (2:17-20)
 3. Paulus boodschap:
  1. Het zenden van Timotheus om de Gemeente te versterken (3:1-5)
  2. Het verheugende rapport van Timotheus aan Paulus (3:6-9)
  3. Paulus gebed om de Gemeente te mogen bezoeken en hen geestelijk te helpen groeien (3:10-13)
 4. Vermandend gedeelte:
  1. Aansporing tot persoonlijke en gemeenschappelijke zuiverheid (4:1-8)
  2. Aansporing tot broederliefde en werk-ijver (4:9-12)
 5. De Hoop voor de toekomst:
  1. De wederkomst van de Heer
   • De troostvolle hoop voor de ontslapenen (4:13-14)
   • De volgorde bij de opstanding (4:15)
   • De gebeurtenissen bij Jezus wederkomst (4:16-18)
  2. Het tijdstip van de wederkomst
   • Dit tijdstip is niet gekend (5:1-2)
   • Het komt onverwacht (5:3)
   • We moeten klaar zijn (5:4-8)
   • We mogen gerust zijn (5:9-11)
 6. Onze plichten
  1. Aanbevelingen in verband met een praktische christelijke levenswandel (5:12-22)
  2. Slot en zegebede (5:23-28)

Aantekeningen

Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, [welke is] in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παυλος
Paulus
και
en
σιλουανος
Silvánus
και
en
τιμοθεος
Timótheüs
τη
-
εκκλησια
aan de Gemeente
θεσσαλονικεων
der Thessalonicensen
εν
in
θεω
God
πατρι
Vader
και
en
κυριω
den Heere
ιησου
Jezus
χριστω
Christus
χαρις
genade
υμιν
zij
και
en
ειρηνη
vrede
απο
van
θεου
God
πατρος
den Vader
ημων
onzen
και
en
κυριου
den Heere
ιησου
Jezus
χριστου
Christus

Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, [welke is] in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!