1 Thessalonicensen 1:10

SVEn Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, [namelijk] Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.
Steph και αναμενειν τον υιον αυτου εκ των ουρανων ον ηγειρεν εκ νεκρων ιησουν τον ρυομενον ημας απο της οργης της ερχομενης
Trans.kai anamenein ton yion autou ek tōn ouranōn on ēgeiren ek nekrōn iēsoun ton ryomenon ēmas apo tēs orgēs tēs erchomenēs

Algemeen

Zie ook: Opstanding (Jezus), Opstanding (laatst der dagen)
Handelingen 1:11, Filippenzen 3:20, 2 Thessalonicensen 1:10, Openbaring 1:7

Aantekeningen

En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, [namelijk] Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αναμενειν
te verwachten

-
τον
Die
υιον
Zoon
αυτου
Zijn
εκ
uit
των
-
ουρανων
de hemelen
ον
Denwelken
ηγειρεν
verwekt heeft

-
εκ
Hij uit
των
-
νεκρων
de doden
ιησουν
Jezus
τον
-
ρυομενον
verlost

-
ημας
ons
απο
van
της
-
οργης
toorn
της
-
ερχομενης
den toekomenden

-

En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, [namelijk] Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!