1 Thessalonicensen 3:10

SVNacht en dag zeer overvloediglijk biddende, om uw aangezicht te mogen zien, en te volmaken, hetgeen aan uw geloof ontbreekt.
Steph νυκτος και ημερας υπερ εκπερισσου δεομενοι εις το ιδειν υμων το προσωπον και καταρτισαι τα υστερηματα της πιστεως υμων
Trans.nyktos kai ēmeras yper ekperissou deomenoi eis to idein ymōn to prosōpon kai katartisai ta ysterēmata tēs pisteōs ymōn

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Bidden
Romeinen 1:10, Romeinen 1:11, Romeinen 15:23, 2 Timotheus 1:4

Aantekeningen

Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende, om uw aangezicht te mogen zien, en te volmaken, hetgeen aan uw geloof ontbreekt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

νυκτος
Nacht
και
en
ημερας
dag
υπερ
-
εκπερισσου
-
δεομενοι
biddende

-
εις
om
το
-
ιδειν
te mogen zien

-
υμων
hetgeen aan uw
το
-
προσωπον
aangezicht
και
en
καταρτισαι
te volmaken

-
τα
-
υστερηματα
ontbreekt
της
-
πιστεως
geloof
υμων
uw

Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende, om uw aangezicht te mogen zien, en te volmaken, hetgeen aan uw geloof ontbreekt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!