1 Thessalonicensen 3:4

SVWant ook, toen wij bij u waren, voorzeiden wij u, dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het.
Steph και γαρ οτε προς υμας ημεν προελεγομεν υμιν οτι μελλομεν θλιβεσθαι καθως και εγενετο και οιδατε
Trans.kai gar ote pros ymas ēmen proelegomen ymin oti mellomen thlibesthai kathōs kai egeneto kai oidate

Aantekeningen

Want ook, toen wij bij u waren, voorzeiden wij u, dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
ook
γαρ
Want
οτε
toen
προς
wij bij
υμας
-
ημεν
-

-
προελεγομεν
voorzeiden wij

-
υμιν
-
οτι
dat
μελλομεν
wij zouden

-
θλιβεσθαι
verdrukt worden

-
καθως
gelijk
και
ook
εγενετο
geschied is

-
και
en
οιδατε
gij weet

-

Want ook, toen wij bij u waren, voorzeiden wij u, dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!