1 Thessalonicensen 4:1

SVVoorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij [daarin] meer overvloedig wordt.
Steph το λοιπον ουν αδελφοι ερωτωμεν υμας και παρακαλουμεν εν κυριω ιησου καθως παρελαβετε παρ ημων το πως δει υμας περιπατειν και αρεσκειν θεω ινα περισσευητε μαλλον
Trans.to loipon oun adelphoi erōtōmen ymas kai parakaloumen en kyriō iēsou kathōs parelabete par ēmōn to pōs dei ymas peripatein kai areskein theō ina perisseuēte mallon

Algemeen

Zie ook: Bidden
Filippenzen 1:27, 1 Thessalonicensen 2:12

Aantekeningen

Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij [daarin] meer overvloedig wordt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

[το]
-
λοιπον
Voorts
ουν
dan
αδελφοι
broeders
ερωτωμεν
wij bidden

-
υμας
-
και
en
παρακαλουμεν
vermanen

-
εν
in
κυριω
den Heere
ιησου
Jezus
καθως
gelijk
παρελαβετε
ontvangen hebt

-
παρ
gij van
ημων
ons
το
-
πως
hoe
δει
moet

-
υμας
gij
περιπατειν
wandelen

-
και
en
αρεσκειν
behagen

-
θεω
Gode
ινα
dat
περισσευητε
overvloedig wordt

-
μαλλον
gij meer

Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij [daarin] meer overvloedig wordt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!