1 Thessalonicensen 4:10

SVWant gij doet ook hetzelfde aan al de broederen, die in geheel Macedonie zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt;
Steph και γαρ ποιειτε αυτο εις παντας τους αδελφους τουσ εν ολη τη μακεδονια παρακαλουμεν δε υμας αδελφοι περισσευειν μαλλον
Trans.kai gar poieite auto eis pantas tous adelphous tous̱ en olē tē makedonia parakaloumen de ymas adelphoi perisseuein mallon

Algemeen

Zie ook: Macedonie

Aantekeningen

Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen, die in geheel Macedonie zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
ook
γαρ
Want
ποιειτε
gij doet

-
αυτο
hetzelfde
εις
aan
παντας
al
τους
die
αδελφους
de broederen
τους
-
εν
in
ολη
geheel
τη
-
μακεδονια
Macedonië
παρακαλουμεν
wij vermanen

-
δε
zijn. Maar
υμας
-
αδελφοι
broeders
περισσευειν
overvloedig wordt

-
μαλλον
dat gij meer

Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen, die in geheel Macedonie zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!