1 Thessalonicensen 4:16

ABWant Zelf zal de Heer met een bevel, met de stem van de aartsengel, en met de bazuin van God nederdalen uit de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan [als] eerste;
SVWant de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Steph οτι αυτος ο κυριος εν κελευσματι εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου καταβησεται απ ουρανου και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται πρωτον
Trans.oti autos o kyrios en keleusmati en phōnē archangelou kai en salpingi theou katabēsetai ap ouranou kai oi nekroi en christō anastēsontai prōton

Algemeen

Zie ook: Aartsengelen, Hemelvaart, Jezus Christus, Opname van de Gemeente, Opstanding (laatst der dagen), Sjofar, Bazuin, Wederkomst
Mattheus 24:31, 1 Corinthiers 15:52, 2 Thessalonicensen 1:7

Aantekeningen

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
αυτος
Zelf
ο
-
κυριος
de Heere
εν
zal met
κελευσματι
een geroep
εν
met
φωνη
de stem
αρχαγγελου
des archangels
και
en
εν
met
σαλπιγγι
de bazuin
θεου
Gods
καταβησεται
nederdalen

-
απ
van
ουρανου
den hemel
και
en
οι
-
νεκροι
gestorven
εν
die in
χριστω
Christus
αναστησονται
opstaan

-
πρωτον
zijn, zullen eerst

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!