1 Thessalonicensen 4:18

SVZo dan, vertroost elkander met deze woorden.
Steph ωστε παρακαλειτε αλληλους εν τοις λογοις τουτοις
Trans.ōste parakaleite allēlous en tois logois toutois

Aantekeningen

Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ωστε
Zo dan
παρακαλειτε
vertroost

-
αλληλους
elkander
εν
met
τοις
-
λογοις
woorden
τουτοις
deze

Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!