1 Thessalonicensen 5:10

ABDie voor ons gestorven is, opdat wij met Hem zouden leven, of we nu waken of slapen zouden.
SVDie voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.
Steph του αποθανοντος υπερ ημων ινα ειτε γρηγορωμεν ειτε καθευδωμεν αμα συν αυτω ζησωμεν
Trans.tou apothanontos yper ēmōn ina eite grēgorōmen eite katheudōmen ama syn autō zēsōmen

Algemeen

Zie ook: Slapen
1 Johannes 4:9

Aantekeningen

Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

του
Die
αποθανοντος
gestorven is

-
υπερ
voor
ημων
ons
ινα
opdat
ειτε
wij, hetzij
γρηγορωμεν
dat wij waken

-
ειτε
hetzij
καθευδωμεν
dat wij slapen

-
αμα
te zamen
συν
met
αυτω
Hem
ζησωμεν
leven zouden

-

Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!