2 Johannes 1:8

SVZiet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.
Steph βλεπετε εαυτους ινα μη απολεσωμεν α ειργασαμεθα αλλα μισθον πληρη απολαβωμεν
Trans.blepete eautous ina mē apolesōmen a eirgasametha alla misthon plērē apolabōmen

Algemeen

Zie ook: Beloning, Loon, Salaris

Aantekeningen

Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

βλεπετε
Ziet toe

-
εαυτους
voor uzelven
ινα
dat
μη
wij niet
απολεσωμεν
verliezen

-
α
hetgeen
ειργασαμεθα
wij gearbeid hebben

-
αλλα
maar
μισθον
loon
πληρη
een vol
απολαβωμεν
mogen ontvangen

-

Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!