2 Koningen 15:7

SVEn Azaria ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem bij zijn vaderen, in de stad Davids; en zijn zoon Jotham werd koning in zijn plaats.
WLCוַיִּשְׁכַּ֤ב עֲזַרְיָה֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַיִּקְבְּר֥וּ אֹתֹ֛ו עִם־אֲבֹתָ֖יו בְּעִ֣יר דָּוִ֑ד וַיִּמְלֹ֛ךְ יֹותָ֥ם בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ
Trans.wayyišəkaḇ ‘ăzarəyâ ‘im-’ăḇōṯāyw wayyiqəbərû ’ōṯwō ‘im-’ăḇōṯāyw bə‘îr dāwiḏ wayyiməlōḵə ywōṯām bənwō taḥətāyw:

Algemeen

Zie ook: David (koning)

Aantekeningen

En Azaria ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem bij zijn vaderen, in de stad Davids; en zijn zoon Jotham werd koning in zijn plaats.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יִּשְׁכַּ֤ב

ontsliep

עֲזַרְיָה֙

En Azaria

עִם־

met

אֲבֹתָ֔יו

zijn vaderen

וַ

-

יִּקְבְּר֥וּ

en zij begroeven

אֹת֛וֹ

-

עִם־

hem bij

אֲבֹתָ֖יו

zijn vaderen

בְּ

-

עִ֣יר

in de stad

דָּוִ֑ד

Davids

וַ

-

יִּמְלֹ֛ךְ

werd koning

יוֹתָ֥ם

Jotham

בְּנ֖וֹ

en zijn zoon

תַּחְתָּֽיו

in zijn plaats


En Azaria ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem bij zijn vaderen, in de stad Davids; en zijn zoon Jotham werd koning in zijn plaats.

________

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!