2 Kronieken 20:20

SVEn zij maakten zich des morgens vroeg op, en togen uit naar de woestijn van Thekoa; en als zij uittogen, stond Josafat en zeide: Hoort mij, o Juda, en gij, inwoners van Jeruzalem! Gelooft in den HEERE, uw God, zo zult gij bevestigd worden; gelooft aan Zijn profeten, en gij zult voorspoedig zijn.
WLCוַיַּשְׁכִּ֣ימוּ בַבֹּ֔קֶר וַיֵּצְא֖וּ לְמִדְבַּ֣ר תְּקֹ֑ועַ וּבְצֵאתָ֞ם עָמַ֣ד יְהֹושָׁפָ֗ט וַיֹּ֙אמֶר֙ שְׁמָע֗וּנִי יְהוּדָה֙ וְיֹשְׁבֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֔ם הַאֲמִ֜ינוּ בַּיהוָ֤ה אֱלֹהֵיכֶם֙ וְתֵ֣אָמֵ֔נוּ הַאֲמִ֥ינוּ בִנְבִיאָ֖יו וְהַצְלִֽיחוּ׃
Trans.wayyašəkîmû ḇabōqer wayyēṣə’û ləmiḏəbar təqwō‘a ûḇəṣē’ṯām ‘āmaḏ yəhwōšāfāṭ wayyō’mer šəmā‘ûnî yəhûḏâ wəyōšəḇê yərûšālaim ha’ămînû baJHWH ’ĕlōhêḵem wəṯē’āmēnû ha’ămînû ḇinəḇî’āyw wəhaṣəlîḥû:

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Morgen, Ochtend, Thekoa (plaats), Woestijn

Aantekeningen

En zij maakten zich des morgens vroeg op, en togen uit naar de woestijn van Thekoa; en als zij uittogen, stond Josafat en zeide: Hoort mij, o Juda, en gij, inwoners van Jeruzalem! Gelooft in den HEERE, uw God, zo zult gij bevestigd worden; gelooft aan Zijn profeten, en gij zult voorspoedig zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יַּשְׁכִּ֣ימוּ

En zij maakten zich

בַ

-

בֹּ֔קֶר

des morgens

וַ

-

יֵּצְא֖וּ

en togen uit

לְ

-

מִדְבַּ֣ר

naar de woestijn

תְּק֑וֹעַ

van Thekóa

וּ

-

בְ

-

צֵאתָ֞ם

en als zij uittogen

עָמַ֣ד

stond

יְהוֹשָׁפָ֗ט

Jósafat

וַ

-

יֹּ֙אמֶר֙

en zeide

שְׁמָע֗וּנִי

Hoort

יְהוּדָה֙

mij, Juda

וְ

-

יֹשְׁבֵ֣י

en gij, inwoners

יְרוּשָׁלִַ֔ם

van Jeruzalem

הַאֲמִ֜ינוּ

Gelooft

בַּ

-

יהוָ֤ה

in den HEERE

אֱלֹהֵיכֶם֙

uw God

וְ

-

תֵ֣אָמֵ֔נוּ

zo zult gij bevestigd worden

הַאֲמִ֥ינוּ

gelooft

בִ

-

נְבִיאָ֖יו

aan Zijn profeten

וְ

-

הַצְלִֽיחוּ

en gij zult voorspoedig zijn


En zij maakten zich des morgens vroeg op, en togen uit naar de woestijn van Thekoa; en als zij uittogen, stond Josafat en zeide: Hoort mij, o Juda, en gij, inwoners van Jeruzalem! Gelooft in den HEERE, uw God, zo zult gij bevestigd worden; gelooft aan Zijn profeten, en gij zult voorspoedig zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!