2 Kronieken 23:1

SVDoch in het zevende jaar versterkte zich Jojada, en nam de oversten der honderden, Azarja, den zoon van Jeroham, en Ismael, den zoon van Johanan, en Azarja, den zoon van Obed, en Maaseja, den zoon van Adaja, en Elisafat, den zoon van Zichri, met zich in een verbond;
WLCוּבַשָּׁנָ֨ה הַשְּׁבִעִ֜ית הִתְחַזַּ֣ק יְהֹויָדָ֗ע וַיִּקַּ֣ח אֶת־שָׂרֵ֣י הַמֵּאֹ֡ות לַעֲזַרְיָ֣הוּ בֶן־יְרֹחָ֡ם וּלְיִשְׁמָעֵ֣אל בֶּן־יְ֠הֹוחָנָן וְלַֽעֲזַרְיָ֨הוּ בֶן־עֹובֵ֜ד וְאֶת־מַעֲשֵׂיָ֧הוּ בֶן־עֲדָיָ֛הוּ וְאֶת־אֱלִישָׁפָ֥ט בֶּן־זִכְרִ֖י עִמֹּ֥ו בַבְּרִֽית׃
Trans.ûḇaššānâ haššəḇi‘îṯ hiṯəḥazzaq yəhwōyāḏā‘ wayyiqqaḥ ’eṯ-śārê hammē’wōṯ la‘ăzarəyâû ḇen-yərōḥām ûləyišəmā‘ē’l ben-yəhwōḥānān wəla‘ăzarəyâû ḇen-‘wōḇēḏ wə’eṯ-ma‘ăśêâû ḇen-‘ăḏāyâû wə’eṯ-’ĕlîšāfāṭ ben-ziḵərî ‘immwō ḇabərîṯ:

Algemeen

Zie ook: Jerocham, Jeroham, Johanan, Jochanan, Jojada, Obed

Overzicht


Aantekeningen

Doch in het zevende jaar versterkte zich Jojada, en nam de oversten der honderden, Azarja, den zoon van Jeroham, en Ismael, den zoon van Johanan, en Azarja, den zoon van Obed, en Maaseja, den zoon van Adaja, en Elisafat, den zoon van Zichri, met zich in een verbond;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

בַ

-

שָּׁנָ֨ה

jaar

הַ

-

שְּׁבִעִ֜ית

Doch in het zevende

הִתְחַזַּ֣ק

versterkte zich

יְהוֹיָדָ֗ע

Jójada

וַ

-

יִּקַּ֣ח

en nam

אֶת־

-

שָׂרֵ֣י

de oversten

הַ

-

מֵּא֡וֹת

der honderden

לַ

-

עֲזַרְיָ֣הוּ

Azárja

בֶן־

den zoon

יְרֹחָ֡ם

van Jeróham

וּ

-

לְ

-

יִשְׁמָעֵ֣אל

en Ismaël

בֶּן־

den zoon

יְ֠הוֹחָנָן

van Jóhanan

וְ

-

לַֽ

-

עֲזַרְיָ֨הוּ

en Azárja

בֶן־

den zoon

עוֹבֵ֜ד

van Obed

וְ

-

אֶת־

-

מַעֲשֵׂיָ֧הוּ

en Maäséja

בֶן־

den zoon

עֲדָיָ֛הוּ

van Adája

וְ

-

אֶת־

-

אֱלִישָׁפָ֥ט

en Elisáfat

בֶּן־

den zoon

זִכְרִ֖י

van Zichri

עִמּ֥וֹ

met

בַ

-

בְּרִֽית

zich in een verbond


Doch in het zevende jaar versterkte zich Jojada, en nam de oversten der honderden, Azarja, den zoon van Jeroham, en Ismael, den zoon van Johanan, en Azarja, den zoon van Obed, en Maaseja, den zoon van Adaja, en Elisafat, den zoon van Zichri, met zich in een verbond;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!