2 Kronieken 28:5

SVDaarom gaf hem de HEERE, zijn God, in de hand des konings van Syrie, dat zij hem sloegen, en van hem gevankelijk wegvoerden een grote menigte van gevangenen, die zij te Damaskus brachten. En hij werd ook gegeven in de hand des konings van Israel, die hem sloeg met een groten slag.
WLCוַֽיִּתְּנֵ֜הוּ יְהוָ֣ה אֱלֹהָיו֮ בְּיַ֣ד מֶ֣לֶךְ אֲרָם֒ וַיַּ֨כּוּ־בֹ֔ו וַיִּשְׁבּ֤וּ מִמֶּ֙נּוּ֙ שִׁבְיָ֣ה גְדֹולָ֔ה וַיָּבִ֖יאוּ דַּרְמָ֑שֶׂק וְ֠גַם בְּיַד־מֶ֤לֶךְ יִשְׂרָאֵל֙ נִתָּ֔ן וַיַּךְ־בֹּ֖ו מַכָּ֥ה גְדֹולָֽה׃ ס
Trans.wayyitənēhû JHWH ’ĕlōhāyw bəyaḏ meleḵə ’ărām wayyakû-ḇwō wayyišəbû mimmennû šiḇəyâ ḡəḏwōlâ wayyāḇî’û darəmāśeq wəḡam bəyaḏ-meleḵə yiśərā’ēl nitān wayyaḵə-bwō makâ ḡəḏwōlâ:

Algemeen

Zie ook: Damascus, Hand (lichaamsdeel)

Aantekeningen

Daarom gaf hem de HEERE, zijn God, in de hand des konings van Syrië, dat zij hem sloegen, en van hem gevankelijk wegvoerden een grote menigte van gevangenen, die zij te Damaskus brachten. En hij werd ook gegeven in de hand des konings van Israël, die hem sloeg met een groten slag.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַֽ

-

יִּתְּנֵ֜הוּ

Daarom gaf

יְהוָ֣ה

hem de HEERE

אֱלֹהָיו֮

zijn God

בְּ

-

יַ֣ד

in de hand

מֶ֣לֶךְ

des konings

אֲרָם֒

van Syrië

וַ

-

יַּ֨כּוּ־

dat zij hem sloegen

ב֔

-

וֹ

-

וַ

-

יִּשְׁבּ֤וּ

hem gevankelijk wegvoerden

מִמֶּ֙נּוּ֙

en van

שִׁבְיָ֣ה

van gevangenen

גְדוֹלָ֔ה

een grote menigte

וַ

-

יָּבִ֖יאוּ

brachten

דַּרְמָ֑שֶׂק

die zij te Damaskus

וְ֠

-

גַם

En hij werd ook

בְּ

-

יַד־

in de hand

מֶ֤לֶךְ

des konings

יִשְׂרָאֵל֙

van Israël

נִתָּ֔ן

gegeven

וַ

-

יַּךְ־

die hem sloeg

בּ֖וֹ

-

מַכָּ֥ה

slag

גְדוֹלָֽה

met een groten


Daarom gaf hem de HEERE, zijn God, in de hand des konings van Syrie, dat zij hem sloegen, en van hem gevankelijk wegvoerden een grote menigte van gevangenen, die zij te Damaskus brachten. En hij werd ook gegeven in de hand des konings van Israel, die hem sloeg met een groten slag.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!