2 Kronieken 31:10

SVEn Azaria, de hoofdpriester, van het huis van Zadok, sprak tot hem en zeide: Van dat men deze heffing begonnen heeft tot het huis des HEEREN te brengen, is er te eten geweest en verzadigd te worden, ja, over te houden tot overvloed toe; want de HEERE heeft Zijn volk gezegend, zodat deze veelheid overgebleven is.
WLCוַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו עֲזַרְיָ֧הוּ הַכֹּהֵ֛ן הָרֹ֖אשׁ לְבֵ֣ית צָדֹ֑וק וַ֠יֹּאמֶר מֵהָחֵ֨ל הַתְּרוּמָ֜ה לָבִ֣יא בֵית־יְהוָ֗ה אָכֹ֨ול וְשָׂבֹ֤ועַ וְהֹותֵר֙ עַד־לָרֹ֔וב כִּ֤י יְהוָה֙ בֵּרַ֣ךְ אֶת־עַמֹּ֔ו וְהַנֹּותָ֖ר אֶת־הֶהָמֹ֥ון הַזֶּֽה׃ ס
Trans.wayyō’mer ’ēlāyw ‘ăzarəyâû hakōhēn hārō’š ləḇêṯ ṣāḏwōq wayyō’mer mēhāḥēl hatərûmâ lāḇî’ ḇêṯ-JHWH ’āḵwōl wəśāḇwō‘a wəhwōṯēr ‘aḏ-lārwōḇ kî JHWH bēraḵə ’eṯ-‘ammwō wəhannwōṯār ’eṯ-hehāmwōn hazzeh:

Algemeen

Zie ook: Zadok

Aantekeningen

En Azaria, de hoofdpriester, van het huis van Zadok, sprak tot hem en zeide: Van dat men deze heffing begonnen heeft tot het huis des HEEREN te brengen, is er te eten geweest en verzadigd te worden, ja, over te houden tot overvloed toe; want de HEERE heeft Zijn volk gezegend, zodat deze veelheid overgebleven is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יֹּ֣אמֶר

sprak

אֵלָ֗יו

tot

עֲזַרְיָ֧הוּ

En Azaria

הַ

-

כֹּהֵ֛ן

-

הָ

-

רֹ֖אשׁ

de hoofdpriester

לְ

-

בֵ֣ית

van het huis

צָד֑וֹק

van Zadok

וַ֠

-

יֹּאמֶר

hem en zeide

מֵ

-

הָחֵ֨ל

begonnen heeft

הַ

-

תְּרוּמָ֜ה

dat men deze heffing

לָ

-

בִ֣יא

te brengen

בֵית־

tot het huis

יְהוָ֗ה

des HEEREN

אָכ֨וֹל

is er te eten geweest

וְ

-

שָׂב֤וֹעַ

en verzadigd te worden

וְ

-

הוֹתֵר֙

ja, over te houden

עַד־

-

לָ

-

ר֔וֹב

overvloed

כִּ֤י

toe; want

יְהוָה֙

de HEERE

בֵּרַ֣ךְ

gezegend

אֶת־

-

עַמּ֔וֹ

heeft Zijn volk

וְ

-

הַ

-

נּוֹתָ֖ר

overgebleven is

אֶת־

-

הֶ

-

הָמ֥וֹן

veelheid

הַ

-

זֶּֽה

zodat deze


En Azaria, de hoofdpriester, van het huis van Zadok, sprak tot hem en zeide: Van dat men deze heffing begonnen heeft tot het huis des HEEREN te brengen, is er te eten geweest en verzadigd te worden, ja, over te houden tot overvloed toe; want de HEERE heeft Zijn volk gezegend, zodat deze veelheid overgebleven is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!