2 Kronieken 36:4

SVEn de koning van Egypte maakte zijn broeder Eljakim koning over Juda en Jeruzalem, en veranderde zijn naam in Jojakim; maar zijn broeder Joahaz nam Necho, en bracht hem in Egypte.
WLCוַיַּמְלֵ֨ךְ מֶֽלֶךְ־מִצְרַ֜יִם אֶת־אֶלְיָקִ֣ים אָחִ֗יו עַל־יְהוּדָה֙ וִיר֣וּשָׁלִַ֔ם וַיַּסֵּ֥ב אֶת־שְׁמֹ֖ו יְהֹויָקִ֑ים וְאֶת־יֹואָחָ֤ז אָחִיו֙ לָקַ֣ח נְכֹ֔ו וַיְבִיאֵ֖הוּ מִצְרָֽיְמָה׃ פ
Trans.wayyaməlēḵə meleḵə-miṣərayim ’eṯ-’eləyāqîm ’āḥîw ‘al-yəhûḏâ wîrûšālaim wayyassēḇ ’eṯ-šəmwō yəhwōyāqîm wə’eṯ-ywō’āḥāz ’āḥîw lāqaḥ nəḵwō wayəḇî’ēhû miṣərāyəmâ:

Algemeen

Zie ook: Egypte, Eljakim, Farao, Jeruzalem, Joahaz, Necho (Farao)

Aantekeningen

En de koning van Egypte maakte zijn broeder Eljakim koning over Juda en Jeruzalem, en veranderde zijn naam in Jojakim; maar zijn broeder Joahaz nam Necho, en bracht hem in Egypte.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יַּמְלֵ֨ךְ

maakte

מֶֽלֶךְ־

En de koning

מִצְרַ֜יִם

van Egypte

אֶת־

-

אֶלְיָקִ֣ים

Eljakim

אָחִ֗יו

zijn broeder

עַל־

over

יְהוּדָה֙

Juda

וִ

-

יר֣וּשָׁלִַ֔ם

en Jeruzalem

וַ

-

יַּסֵּ֥ב

en veranderde

אֶת־

-

שְׁמ֖וֹ

zijn naam

יְהוֹיָקִ֑ים

in Jójakim

וְ

-

אֶת־

-

יוֹאָחָ֤ז

Jóahaz

אָחִיו֙

maar zijn broeder

לָקַ֣ח

nam

נְכ֔וֹ

Necho

וַ

-

יְבִיאֵ֖הוּ

en bracht

מִצְרָֽיְמָה

hem in Egypte


En de koning van Egypte maakte zijn broeder Eljakim koning over Juda en Jeruzalem, en veranderde zijn naam in Jojakim; maar zijn broeder Joahaz nam Necho, en bracht hem in Egypte.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!