2 Kronieken 6:13

SV(Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt, en had het gesteld in het midden des voorhofs; zijnde vijf ellen in zijn lengte en vijf ellen in zijn breedte, en drie ellen in zijn hoogte; en hij stond daarop, en knielde op zijn knieen voor de ganse gemeente van Israel, en breidde zijn handen uit naar den hemel.)
WLCכִּֽי־עָשָׂ֨ה שְׁלֹמֹ֜ה כִּיֹּ֣ור נְחֹ֗שֶׁת וַֽיִּתְּנֵהוּ֮ בְּתֹ֣וךְ הָעֲזָרָה֒ חָמֵ֨שׁ אַמֹּ֜ות אָרְכֹּ֗ו וְחָמֵ֤שׁ אַמֹּות֙ רָחְבֹּ֔ו וְאַמֹּ֥ות שָׁלֹ֖ושׁ קֹומָתֹ֑ו וַיַּעֲמֹ֣ד עָלָ֗יו וַיִּבְרַ֤ךְ עַל־בִּרְכָּיו֙ נֶ֚גֶד כָּל־קְהַ֣ל יִשְׂרָאֵ֔ל וַיִּפְרֹ֥שׂ כַּפָּ֖יו הַשָּׁמָֽיְמָה׃
Trans.kî-‘āśâ šəlōmōh kîywōr nəḥōšeṯ wayyitənēhû bəṯwōḵə hā‘ăzārâ ḥāmēš ’ammwōṯ ’ārəkwō wəḥāmēš ’ammwōṯ rāḥəbwō wə’ammwōṯ šālwōš qwōmāṯwō wayya‘ămōḏ ‘ālāyw wayyiḇəraḵə ‘al-birəkāyw neḡeḏ kāl-qəhal yiśərā’ēl wayyifərōś kapāyw haššāmāyəmâ:

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Kahal, Kehila, Salomo (koning)

Aantekeningen

(Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt, en had het gesteld in het midden des voorhofs; zijnde vijf ellen in zijn lengte en vijf ellen in zijn breedte, en drie ellen in zijn hoogte; en hij stond daarop, en knielde op zijn knieen voor de ganse gemeente van Israel, en breidde zijn handen uit naar den hemel.)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

כִּֽי־

Want

עָשָׂ֨ה

gemaakt

שְׁלֹמֹ֜ה

Sálomo

כִּיּ֣וֹר

gestoelte

נְחֹ֗שֶׁת

had een koperen

וַֽ

-

יִּתְּנֵהוּ֮

en had het gesteld

בְּ

-

ת֣וֹךְ

in het midden

הָ

-

עֲזָרָה֒

des voorhofs

חָמֵ֨שׁ

zijnde vijf

אַמּ֜וֹת

ellen

אָרְכּ֗וֹ

in zijn lengte

וְ

-

חָמֵ֤שׁ

en vijf

אַמּוֹת֙

ellen

רָחְבּ֔וֹ

in zijn breedte

וְ

-

אַמּ֥וֹת

ellen

שָׁל֖וֹשׁ

en drie

קוֹמָת֑וֹ

in zijn hoogte

וַ

-

יַּעֲמֹ֣ד

en hij stond

עָלָ֗יו

daarop

וַ

-

יִּבְרַ֤ךְ

en knielde

עַל־

op

בִּרְכָּיו֙

zijn knieën

נֶ֚גֶד

voor

כָּל־

de ganse

קְהַ֣ל

gemeente

יִשְׂרָאֵ֔ל

van Israël

וַ

-

יִּפְרֹ֥שׂ

en breidde

כַּפָּ֖יו

zijn handen

הַ

-

שָּׁמָֽיְמָה

naar den hemel


(Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt, en had het gesteld in het midden des voorhofs; zijnde vijf ellen in zijn lengte en vijf ellen in zijn breedte, en drie ellen in zijn hoogte; en hij stond daarop, en knielde op zijn knieen voor de ganse gemeente van Israel, en breidde zijn handen uit naar den hemel.)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!