2 Petrus 1:15

SVDoch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben.
Steph σπουδασω δε και εκαστοτε εχειν υμας μετα την εμην εξοδον την τουτων μνημην ποιεισθαι
Trans.spoudasō de kai ekastote echein ymas meta tēn emēn exodon tēn toutōn mnēmēn poieisthai

Aantekeningen

Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σπουδασω
naarstigheid doen

-
δε
Doch
και
ik zal ook
εκαστοτε
bij alle gelegenheid
εχειν
moogt

-
υμας
dat gij
μετα
na
την
-
εμην
mijn
εξοδον
uitgang
την
-
τουτων
van deze dingen
μνημην
gedachtenis
ποιεισθαι
hebben

-

Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!