2 Petrus 1:17

SVWant Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.
Steph λαβων γαρ παρα θεου πατρος τιμην και δοξαν φωνης ενεχθεισης αυτω τοιασδε υπο της μεγαλοπρεπους δοξης ουτοσ εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εις ον εγω ευδοκησα
Trans.labōn gar para theou patros timēn kai doxan phōnēs enechtheisēs autō toiasde ypo tēs megaloprepous doxēs outos̱ estin o yios mou o agapētos eis on egō eudokēsa

Algemeen

Zie ook: Mattheus 3:17, Mattheus 17:5, Markus 1:11, Markus 9:7, Lukas 3:22, Lukas 9:35, Colossenzen 1:13

Aantekeningen

Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λαβων
ontvangen

-
γαρ
Want
παρα
Hij heeft van
θεου
God
πατρος
den Vader
τιμην
eer
και
en
δοξαν
heerlijkheid
φωνης
een stem
ενεχθεισης
gebracht werd

-
αυτω
tot Hem
τοιασδε
als zodanig
υπο
van
της
-
μεγαλοπρεπους
de hoogwaardige
δοξης
heerlijkheid
ουτος
Deze
εστιν
is

-
ο
-
υιος
Zoon
μου
Mijn
ο
-
αγαπητος
geliefde
εις
in
ον
Denwelken
εγω
Ik
ευδοκησα
Mijn welbehagen heb

-

Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.

____

Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!