2 Petrus 1:3

SVGelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;
Steph ως παντα ημιν της θειας δυναμεως αυτου τα προς ζωην και ευσεβειαν δεδωρημενης δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ημας δια δοξησ και αρετησ
Trans.ōs panta ēmin tēs theias dynameōs autou ta pros zōēn kai eusebeian dedōrēmenēs dia tēs epignōseōs tou kalesantos ēmas dia doxēs̱ kai aretēs̱

Algemeen

Zie ook: Kennis, Geleerd

Aantekeningen

Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
Gelijk
παντα
alles
ημιν
ons
της
-
θειας
Goddelijke
δυναμεως
kracht
αυτου
Zijn
τα
-
προς
wat tot
ζωην
het leven
και
en
ευσεβειαν
de godzaligheid
δεδωρημενης
geschonken heeft

-
δια
door
της
-
επιγνωσεως
de kennis
του
-
καλεσαντος
geroepen heeft

-
ημας
Desgenen, Die ons
δια
tot
δοξης
heerlijkheid
και
en
αρετης
deugd

Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!