2 Petrus 1:4

SVDoor welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
Steph δι ων τα μεγιστα ημιν και τιμια επαγγελματα δεδωρηται ινα δια τουτων γενησθε θειας κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες της εν κοσμω εν επιθυμια φθορας
Trans.di ōn ta megista ēmin kai timia epangelmata dedōrētai ina dia toutōn genēsthe theias koinōnoi physeōs apophygontes tēs en kosmō en epithymia phthoras

Algemeen

Zie ook: Jesaja 56:5, Johannes 1:12, Romeinen 8:15, Galaten 3:26

Aantekeningen

Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δι
Door
ων
welke
τα
-
τιμια
dierbare
ημιν
ons
και
en
μεγιστα
-
επαγγελματα
beloften
δεδωρηται
geschonken zijn

-
ινα
opdat
δια
gij door
τουτων
dezelve
γενησθε
zoudt worden

-
θειας
der goddelijke
κοινωνοι
deelachtig
φυσεως
natuur
αποφυγοντες
nadat gij ontvloden zijt

-
της
-
εν
dat in
κοσμω
de wereld
εν
is door
επιθυμια
de begeerlijkheid
φθορας
het verderf

Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!