2 Petrus 2:1

SVEn er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, [en] een haastig verderf over zichzelven brengende;
Steph εγενοντο δε και ψευδοπροφηται εν τω λαω ως και εν υμιν εσονται ψευδοδιδασκαλοι οιτινες παρεισαξουσιν αιρεσεις απωλειας και τον αγορασαντα αυτους δεσποτην αρνουμενοι επαγοντες εαυτοις ταχινην απωλειαν
Trans.egenonto de kai pseudoprophētai en tō laō ōs kai en ymin esontai pseudodidaskaloi oitines pareisaxousin aireseis apōleias kai ton agorasanta autous despotēn arnoumenoi epagontes eautois tachinēn apōleian

Algemeen

Zie ook: Leraar, Profetie (valse), Sekte
Deuteronomium 13:1, Mattheus 24:11, Handelingen 20:29, 1 Timotheus 4:1, 2 Timotheus 3:1

Aantekeningen

En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, [en] een haastig verderf over zichzelven brengende;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενοντο
geweest

-
δε
En
και
er zijn ook
ψευδοπροφηται
valse profeten
εν
onder
τω
-
λαω
het volk
ως
gelijk
και
ook
εν
onder
υμιν
-
εσονται
zijn zullen

-
ψευδοδιδασκαλοι
valse leraars
οιτινες
die
παρεισαξουσιν
bedektelijk invoeren zullen

-
αιρεσεις
ketterijen
απωλειας
verderfelijke
και
ook
τον
-
αγορασαντα
gekocht heeft

-
αυτους
Die hen
δεσποτην
den Heere
αρνουμενοι
verloochenende

-
επαγοντες
brengende

-
εαυτοις
over zichzelven
ταχινην
een haastig
απωλειαν
verderf

En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, [en] een haastig verderf over zichzelven brengende;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!