2 Petrus 2:12

SVMaar dezen, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden;
Steph ουτοι δε ως αλογα ζωα φυσικα γεγενημενα εις αλωσιν και φθοραν εν οις αγνοουσιν βλασφημουντες εν τη φθορα αυτων καταφθαρησονται
Trans.outoi de ōs aloga zōa physika gegenēmena eis alōsin kai phthoran en ois agnoousin blasphēmountes en tē phthora autōn kataphtharēsontai

Algemeen

Zie ook: Lastering
Jeremia 12:3, Judas 1:10

Aantekeningen

Maar dezen, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτοι
deze
δε
Maar
ως
als
αλογα
onredelijke
ζωα
dieren
φυσικα
die de natuur volgen
γεγενημενα
en voortgebracht zijn

-
εις
om
αλωσιν
gevangen
και
en
φθοραν
gedood te worden
εν
hetgeen
οις
-
αγνοουσιν
zij niet verstaan

-
βλασφημουντες
dewijl zij lasteren

-
εν
zullen in
τη
-
φθορα
verdorvenheid
αυτων
hun
καταφθαρησονται
verdorven worden

-

Maar dezen, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!