2 Petrus 2:18

SVWant zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses [en] door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen;
Steph υπερογκα γαρ ματαιοτητος φθεγγομενοι δελεαζουσιν εν επιθυμιαις σαρκος ασελγειαις τους οντωσ αποφυγοντασ τους εν πλανη αναστρεφομενους
Trans.yperonka gar mataiotētos phthengomenoi deleazousin en epithymiais sarkos aselgeiais tous ontōs̱ apophygontas̱ tous en planē anastrephomenous

Algemeen

Zie ook: Dwaalleringen

Aantekeningen

Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses [en] door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υπερογκα
zij, zeer opgeblazene
γαρ
Want
ματαιοτητος
ijdelheid
φθεγγομενοι
sprekende

-
δελεαζουσιν
verlokken

-
εν
van degenen, die in
επιθυμιαις
de begeerlijkheden
σαρκος
des vleses
ασελγειαις
door ontuchtigheden
τους
-
οντως
degenen, die waarlijk
αποφυγοντας
ontvloden waren

-
τους
-
εν
door
πλανη
dwaling
αναστρεφομενους
wandelen

-

Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses [en] door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!