2 Petrus 3:14

SVDaarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;
Steph διο αγαπητοι ταυτα προσδοκωντες σπουδασατε ασπιλοι και αμωμητοι αυτω ευρεθηναι εν ειρηνη
Trans.dio agapētoi tauta prosdokōntes spoudasate aspiloi kai amōmētoi autō eurethēnai en eirēnē

Algemeen

Zie ook: Vrede

Aantekeningen

Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διο
Daarom
αγαπητοι
geliefden
ταυτα
deze dingen
προσδοκωντες
verwachtende

-
σπουδασατε
benaarstigt

-
ασπιλοι
dat gij onbevlekt
και
en
αμωμητοι
onbestraffelijk
αυτω
van Hem
ευρεθηναι
bevonden moogt worden

-
εν
in
ειρηνη
vrede

Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!