2 Petrus 3:3

SVDit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
Steph τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι ελευσονται επ εσχατου των ημερων εμπαικται κατα τας ιδιας αυτων επιθυμιας πορευομενοι
Trans.touto prōton ginōskontes oti eleusontai ep eschatou tōn ēmerōn empaiktai kata tas idias autōn epithymias poreuomenoi

Algemeen

Zie ook: 1 Timotheus 4:1, 2 Timotheus 3:1, Judas 1:18

Aantekeningen

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
Dit
πρωτον
eerst
γινωσκοντες
wetende

-
οτι
dat
ελευσονται
komen zullen

-
επ
in
εσχατου
het laatste
των
-
ημερων
der dagen
εμπαικται
spotters
κατα
die naar
τας
-
ιδιας
eigen
επιθυμιας
begeerlijkheden
αυτων
hun
πορευομενοι
zullen wandelen

-

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!