2 Petrus 3:9

SVDe Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen [dat] traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
Steph ου βραδυνει ο κυριος της επαγγελιας ως τινες βραδυτητα ηγουνται αλλα μακροθυμει εις ημασ μη βουλομενος τινας απολεσθαι αλλα παντας εις μετανοιαν χωρησαι
Trans.ou bradynei o kyrios tēs epangelias ōs tines bradytēta ēgountai alla makrothymei eis ēmas̱ mē boulomenos tinas apolesthai alla pantas eis metanoian chōrēsai

Algemeen

Zie ook: Lankmoedig, Profetie (OT)
Jesaja 30:18, Ezechiel 18:32, Ezechiel 33:11, Habakuk 2:3, Romeinen 2:4, 1 Timotheus 2:4, 1 Petrus 3:20, 2 Petrus 3:15

Aantekeningen

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen [dat] traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ου
niet
βραδυνει
vertraagt

-
ο
-
κυριος
De Heere
της
-
επαγγελιας
de belofte
ως
(gelijk
τινες
enigen
βραδυτητα
traagheid
ηγουνται
achten

-
αλλα
), maar
μακροθυμει
is lankmoedig

-
εις
over
ημας
ons
μη
niet
βουλομενος
willende

-
τινας
dat enigen
απολεσθαι
verloren gaan

-
αλλα
maar
παντας
dat zij allen
εις
tot
μετανοιαν
bekering
χωρησαι
komen

-

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen [dat] traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!