2 Samuel 4:12

SVEn David gebood zijn jongens, en zij doodden hen, en hieuwen hun handen en hun voeten af, en hingen ze op bij den vijver te Hebron, maar het hoofd van Isboseth namen zij, en begroeven het in Abners graf te Hebron.
WLCוַיְצַו֩ דָּוִ֨ד אֶת־הַנְּעָרִ֜ים וַיַּהַרְג֗וּם וַֽיְקַצְּצ֤וּ אֶת־יְדֵיהֶם֙ וְאֶת־רַגְלֵיהֶ֔ם וַיִּתְל֥וּ עַל־הַבְּרֵכָ֖ה בְּחֶבְרֹ֑ון וְאֵ֨ת רֹ֤אשׁ אִֽישׁ־בֹּ֙שֶׁת֙ לָקָ֔חוּ וַיִּקְבְּר֥וּ בְקֶֽבֶר־אַבְנֵ֖ר בְּחֶבְרֹֽון׃ פ
Trans.wayəṣaw dāwiḏ ’eṯ-hannə‘ārîm wayyaharəḡûm wayəqaṣṣəṣû ’eṯ-yəḏêhem wə’eṯ-raḡəlêhem wayyiṯəlû ‘al-habərēḵâ bəḥeḇərwōn wə’ēṯ rō’š ’îš-bōšeṯ lāqāḥû wayyiqəbərû ḇəqeḇer-’aḇənēr bəḥeḇərwōn:

Algemeen

Zie ook: Abner, David (koning), Esbaal, Isboseth (zoon v. Saul), Hand (lichaamsdeel), Hebron
2 Samuel 3:32

Aantekeningen

En David gebood zijn jongens, en zij doodden hen, en hieuwen hun handen en hun voeten af, en hingen ze op bij den vijver te Hebron, maar het hoofd van Isboseth namen zij, en begroeven het in Abners graf te Hebron.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יְצַו֩

gebood

דָּוִ֨ד

En David

אֶת־

-

הַ

-

נְּעָרִ֜ים

zijn jongens

וַ

-

יַּהַרְג֗וּם

en zij doodden

וַֽ

-

יְקַצְּצ֤וּ

hen, en hieuwen

אֶת־

-

יְדֵיהֶם֙

hun handen

וְ

-

אֶת־

-

רַגְלֵיהֶ֔ם

en hun voeten

וַ

-

יִּתְל֥וּ

en hingen

עַל־

ze op bij

הַ

-

בְּרֵכָ֖ה

den vijver

בְּ

-

חֶבְר֑וֹן

te Hebron

וְ

-

אֵ֨ת

-

רֹ֤אשׁ

maar het hoofd

אִֽישׁ־

-

בֹּ֙שֶׁת֙

van Isbóseth

לָקָ֔חוּ

namen zij

וַ

-

יִּקְבְּר֥וּ

en begroeven

בְ

-

קֶֽבֶר־

graf

אַבְנֵ֖ר

het in Abners

בְּ

-

חֶבְרֽוֹן

te Hebron


En David gebood zijn jongens, en zij doodden hen, en hieuwen hun handen en hun voeten af, en hingen ze op bij den vijver te Hebron, maar het hoofd van Isboseth namen zij, en begroeven het in Abners graf te Hebron.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!