2 Timotheus 1:3

SVIk dank God, Wien ik diene van [mijn] voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag;
Steph χαριν εχω τω θεω ω λατρευω απο προγονων εν καθαρα συνειδησει ως αδιαλειπτον εχω την περι σου μνειαν εν ταις δεησεσιν μου νυκτος και ημερας
Trans.charin echō tō theō ō latreuō apo progonōn en kathara syneidēsei ōs adialeipton echō tēn peri sou mneian en tais deēsesin mou nyktos kai ēmeras

Algemeen

Zie ook: Geweten, Nacht
Handelingen 22:3, Romeinen 1:9, 1 Thessalonicensen 1:2, 1 Thessalonicensen 3:10

Aantekeningen

Ik dank God, Wien ik diene van [mijn] voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

χαριν
-
εχω
Ik dank

-
τω
-
θεω
God
ω
Wien
λατρευω
ik diene

-
απο
van
προγονων
voorouderen
εν
aan in
καθαρα
een rein
συνειδησει
geweten
ως
gelijk
αδιαλειπτον
ik zonder ophouden
εχω
ben

-
την
-
περι
uwer
σου
-
μνειαν
gedachtig
εν
in
ταις
-
δεησεσιν
gebeden
μου
mijn
νυκτος
nacht
και
en
ημερας
dag

Ik dank God, Wien ik diene van [mijn] voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!