2 Timotheus 2:10

SVDaarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.
Steph δια τουτο παντα υπομενω δια τους εκλεκτους ινα και αυτοι σωτηριας τυχωσιν της εν χριστω ιησου μετα δοξης αιωνιου
Trans.dia touto panta ypomenō dia tous eklektous ina kai autoi sōtērias tychōsin tēs en christō iēsou meta doxēs aiōniou

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid, Jezus Christus

Aantekeningen

Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
Daarom
τουτο
-
παντα
alles
υπομενω
verdraag ik

-
δια
om
τους
die
εκλεκτους
de uitverkorenen
ινα
opdat
και
ook
αυτοι
zij
σωτηριας
de zaligheid
τυχωσιν
zouden verkrijgen

-
της
-
εν
in
χριστω
Christus
ιησου
Jezus
μετα
is, met
δοξης
heerlijkheid
αιωνιου
eeuwige

Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!