2 Timotheus 2:12

SVIndien wij verdragen, wij zullen ook met [Hem] heersen; indien wij [Hem] verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;
Steph ει υπομενομεν και συμβασιλευσομεν ει αρνουμεθα κακεινος αρνησεται ημας
Trans.ei ypomenomen kai symbasileusomen ei arnoumetha kakeinos arnēsetai ēmas

Algemeen

Zie ook: Mattheus 10:33, Markus 8:38, Lukas 9:26, Lukas 12:9, Romeinen 8:17, 2 Corinthiers 4:10, Filippenzen 3:10, 1 Petrus 4:13

Aantekeningen

Indien wij verdragen, wij zullen ook met [Hem] heersen; indien wij [Hem] verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
υπομενομεν
wij verdragen

-
και
wij zullen ook
συμβασιλευσομεν
met heersen

-
ει
indien
αρνουμεθα
wij verloochenen

-
κακεινος
ook
αρνησεται
verloochenen

-
ημας
Hij zal ons

Indien wij verdragen, wij zullen ook met [Hem] heersen; indien wij [Hem] verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!