2 Timotheus 4:7

SVIk heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden;
Steph τον αγωνα τον καλον ηγωνισμαι τον δρομον τετελεκα την πιστιν τετηρηκα
Trans.ton agōna ton kalon ēgōnismai ton dromon teteleka tēn pistin tetērēka

Algemeen

Zie ook: Geloof

Aantekeningen

Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τον
-
αγωνα
strijd
τον
-
καλον
Ik heb den goeden
ηγωνισμαι
gestreden

-
τον
-
δρομον
ik heb den loop
τετελεκα
geëindigd

-
την
-
πιστιν
ik heb het geloof
τετηρηκα
behouden

-

Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!