2 Corinthiers 11:18

SVDewijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen.
Steph επει πολλοι καυχωνται κατα την σαρκα καγω καυχησομαι
Trans.epei polloi kauchōntai kata tēn sarka kagō kauchēsomai

Algemeen

Zie ook: 2 Corinthiers 10:13, 2 Corinthiers 12:5, 2 Corinthiers 12:6

Aantekeningen

Dewijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επει
Dewijl
πολλοι
velen
καυχωνται
roemen

-
κατα
naar
την
-
σαρκα
het vlees
καγω
zo zal ik ook
καυχησομαι
roemen

-

Dewijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!