2 Corinthiers 11:27

SVIn arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid.
Steph εν κοπω και μοχθω εν αγρυπνιαις πολλακις εν λιμω και διψει εν νηστειαις πολλακις εν ψυχει και γυμνοτητι
Trans.en kopō kai mochthō en agrypniais pollakis en limō kai dipsei en nēsteiais pollakis en psychei kai gymnotēti

Algemeen

Zie ook: Dorst, Hongersnood, Koude, vorst, Naakt, Naaktheid, Vasten

Aantekeningen

In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
In
κοπω
arbeid
και
en
μοχθω
moeite
εν
in
αγρυπνιαις
waken
πολλακις
menigmaal
εν
in
λιμω
honger
και
en
διψει
dorst
εν
in
νηστειαις
vasten
πολλακις
menigmaal
εν
in
ψυχει
koude
και
en
γυμνοτητι
naaktheid

In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!