2 Corinthiers 11:29

SVWie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geergerd, dat ik niet brande?
Steph τις ασθενει και ουκ ασθενω τις σκανδαλιζεται και ουκ εγω πυρουμαι
Trans.tis asthenei kai ouk asthenō tis skandalizetai kai ouk egō pyroumai

Algemeen

Zie ook: 1 Corinthiers 8:13

Aantekeningen

Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geergerd, dat ik niet brande?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τις
Wie
ασθενει
is er zwak

-
και
-
ουκ
dat ik niet
ασθενω
zwak ben

-
τις
Wie
σκανδαλιζεται
wordt er geërgerd

-
και
-
ουκ
niet
εγω
dat ik
πυρουμαι
brande

-

Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geergerd, dat ik niet brande?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!