2 Corinthiers 11:30

SVIndien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid.
Steph ει καυχασθαι δει τα της ασθενειας μου καυχησομαι
Trans.ei kauchasthai dei ta tēs astheneias mou kauchēsomai

Aantekeningen

Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
καυχασθαι
roemen

-
δει
men moet

-
τα
de dingen
της
-
ασθενειας
zwakheid
μου
mijner
καυχησομαι
zo zal ik roemen

-

Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!