2 Corinthiers 11:31

SVDe God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die geprezen is in der eeuwigheid, weet, dat ik niet lieg.
Steph ο θεος και πατηρ του κυριου ημων ιησου χριστου οιδεν ο ων ευλογητος εις τους αιωνας οτι ου ψευδομαι
Trans.o theos kai patēr tou kyriou ēmōn iēsou christou oiden o ōn eulogētos eis tous aiōnas oti ou pseudomai

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Romeinen 1:9, Romeinen 9:1, 2 Corinthiers 1:23, Galaten 1:20, Filippenzen 1:8, 1 Thessalonicensen 2:5

Aantekeningen

De God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die geprezen is in der eeuwigheid, weet, dat ik niet lieg.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
Die
θεος
De God
και
en
πατηρ
Vader
του
-
κυριου
Heere
ιησου
Jezus
χριστου
Christus
οιδεν
weet

-
ο
-
ων
is

-
ευλογητος
geprezen
εις
in
τους
-
αιωνας
der eeuwigheid
οτι
dat ik
ου
niet
ψευδομαι
lieg

-

De God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die geprezen is in der eeuwigheid, weet, dat ik niet lieg.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!