2 Corinthiers 11:9

SVWant mijn gebrek hebben de broeders vervuld, die van Macedonie kwamen; en ik heb mijzelven in alles gehouden zonder u te bezwaren, en zal [mij nog alzo] houden.
Steph και παρων προς υμας και υστερηθεις ου κατεναρκησα ουδενοσ το γαρ υστερημα μου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντες απο μακεδονιας και εν παντι αβαρη υμιν εμαυτον ετηρησα και τηρησω
Trans.kai parōn pros ymas kai ysterētheis ou katenarkēsa oudenos̱ to gar ysterēma mou prosaneplērōsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarē ymin emauton etērēsa kai tērēsō

Algemeen

Zie ook: Macedonie
Filippenzen 4:15

Aantekeningen

Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld, die van Macedonië kwamen; en ik heb mijzelven in alles gehouden zonder u te bezwaren, en zal [mij nog alzo] houden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
en
παρων
-

-
προς
-
υμας
-
και
en
υστερηθεις
-

-
ου
-
κατεναρκησα
-

-
ουδενος
-
το
-
γαρ
Want
υστερημα
gebrek
μου
mijn
προσανεπληρωσαν
vervuld

-
οι
-
αδελφοι
hebben de broeders
ελθοντες
kwamen

-
απο
die van
μακεδονιας
Macedonië
και
-
εν
in
παντι
alles
αβαρη
zonder
υμιν
-
εμαυτον
ik heb mijzelven
ετηρησα
gehouden

-
και
-
τηρησω
zal houden

-

Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld, die van Macedonië kwamen; en ik heb mijzelven in alles gehouden zonder u te bezwaren, en zal [mij nog alzo] houden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!