2 Corinthiers 12:14

SVZiet, ik ben ten derden male gereed, om tot u te komen, en zal u niet lastig zijn; want ik zoek niet het uwe, maar u; want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen.
Steph ιδου τριτον ετοιμως εχω ελθειν προς υμας και ου καταναρκησω υμων ου γαρ ζητω τα υμων αλλ υμας ου γαρ οφειλει τα τεκνα τοις γονευσιν θησαυριζειν αλλ οι γονεις τοις τεκνοις
Trans.idou triton etoimōs echō elthein pros ymas kai ou katanarkēsō ymōn ou gar zētō ta ymōn all ymas ou gar opheilei ta tekna tois goneusin thēsaurizein all oi goneis tois teknois

Algemeen

Zie ook: Ouderschap
Handelingen 20:33

Aantekeningen

Ziet, ik ben ten derden male gereed, om tot u te komen, en zal u niet lastig zijn; want ik zoek niet het uwe, maar u; want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδου
Ziet

-
τριτον
ten derden male
ετοιμως
gereed
εχω
ik ben

-
ελθειν
te komen

-
προς
om tot
υμας
-
και
en
ου
niet
καταναρκησω
lastig zijn

-
υμων
het uwe
ου
niet
γαρ
want
ζητω
ik zoek

-
τα
-
υμων
zal
αλλα
maar
υμας
-
ου
niet
γαρ
want
οφειλει
moeten

-
τα
-
τεκνα
de kinderen
τοις
-
γονευσιν
voor de ouders
θησαυριζειν
schatten vergaderen

-
αλλ
maar
οι
-
γονεις
de ouders
τοις
-
τεκνοις
voor de kinderen

Ziet, ik ben ten derden male gereed, om tot u te komen, en zal u niet lastig zijn; want ik zoek niet het uwe, maar u; want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!